Σελίδες

Paintings by Mikalojus Konstantinas Ciurlionis / Lithuania, 1875 - 1911

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis - Composition (Veiled Woman) - 1907
Mikalojus Konstantinas Ciurlionis,  Forest, 1907
Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, Fugue, 1908
Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, Evening, 1907
M. K. Čiurlionis, Paradise, 1909
Creation of the World - II (1905–06)
Creation of the World - III (1905–06)
Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, Creation Of The World (V), 1905


" I wish I could create a symphony from the sound of waves, from the secret whispering 
of a pristine forest, from the twinkling of stars, from our songs and my great nostalgia." 

M.K. Ciurlionis’ letters to Sofia, Saint Petersburg, 1908

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis and his wife Sofija Kymantaitė

Mikalojus Čiurlionis: Two Nocturnes (VL 183 & VL 178) 
performed by Hayk Melikyan
Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, Sonata of the sea, The final,  1908


Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 – 1911) was a Lithuanian painter, composer and writer.
Čiurlionis contributed to symbolism and art nouveau, and was representative of the fin de siècle
 epoch. He has been considered one of the pioneers of abstract art in Europe. During his short life 
he composed about 400 pieces of music and created about 300 paintings, as well as many literary
 works and poems.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου