Σελίδες

Collages | Balcomb Greene, 1934-1939

Balcomb Greene, Untitled (34-8), 1934
Balcomb Greene, Untitled (35-7), 1935                                                                    Balcomb Greene, Collage #10, 1935


"I do not believe that art should be explicit. It should be 
suggestive and ambiguous so the viewer has to enter in." 

Balcomb Greene (1904–1990)


Balcomb Greene, Untitled (35-14), 1935
Balcomb Greene, Collage, 1939
Balcomb Greene, 37-B1, 1937
Balcomb Greene, Untitled (35-8), 1935


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου