Σελίδες

Πετραδάκια | Virginia Woolf, 1931

Erich Hartmann, Pebbles, New York, 1984


"Η παρουσία του, σαρωτική, σαν ένα τεράστιο κύμα, σαν μεγάλη μάζα νερού, έπεσε πάνω μου -
μ' έσυρε βίαια, μ' άνοιξε, άφησε γυμνά τα βότσαλα στο γιαλό της ψυχής μου. Ήταν ταπεινωτικό·
έγινα πετραδάκια."

Waves, Virginia Woolf, 1931
 Κύματα, μτφ Αρη Μπερλή

·

1 σχόλιο: