Σελίδες

The Value of a Moment | Georges Duhamel, 1919

Mario Bonzuan, 1951


“Sometimes you will never know the value 
of a moment until it becomes a memory.” 

Georges Duhamel, The Heart's Domain, 1919

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου