Σελίδες

Exquisite Moments | Audrey Hepburn

Howell Conant, Audrey Hepburn, 1954 


“I believe, every day, you should have at least one exquisite moment. “

Audrey Hepburn


Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου