Σελίδες

An Aphorism | Karl Kraus, 1909

Robert Ryman - Untitled (1965)


"An aphorism can never be the whole truth; it is either a half-truth or a truth-and-a-half."

Karl Kraus, 1909


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου