Σελίδες

Midnight Kiss | Ernest Hemingway / Matt Weber

Matt Weber, Midnight Kiss, 1989


"I didn’t want to kiss you goodbye — that was the trouble — I wanted to kiss you goodnight. 
And there’s a lot of difference. "


Ernest Hemingway in a letter to his first wife, Hadley Richardson


Ernest with Hadley Richardson, 1921

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου