Σελίδες

Why Not? | George Bernard Shaw, 1856 - 1950

George Bernard Shaw, Self-Portrait experimenting with light, 1900


"Some people look at the world and say 'why?' 
Some people look at the world and say 'why not?'"

 George Bernard Shaw


Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου