Σελίδες

Τravel | Anais Nin / Winslow Homer

Winslow Homer, Paddling at Dusk, 1892


"We travel, some of us forever, to seek other states, other lives, other souls." 

Anais Nin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου