Σελίδες

J[A-Z]Z / p1ck ( The Cat Walk | Donald Byrd, 1962

Cover photo: Francis Wolff

Recorded May 2, 1961 at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs


Donald Byrd, Say You're Mine, 1961 (Duke Pearson) 


Donald Byrd - trumpet
Pepper Adams - baritone saxophone
Duke Pearson - piano
Laymon Jackson - bass
Philly Joe Jones - drums


Pepper Adams and Donald Byrd at the Half Note, 1960

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου