Σελίδες

New verbs | Frida Kahlo

Photographer unknown, Frida on a boat, Xochimilco, Mexico City, n.d


"It is allowed to invent new verbs?
I want to create one for you: I sky you, so that my wings may
 stretch out enormously, to love you without boundaries."

Frida Kahlo, from Passionate Letters, Abscondita (2002)Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου