Σελίδες

Frame Inside | Boy with a Pipe / Pablo Picasso (1905)

Pablo Picasso, Garçon à la Pipe (Boy with a Pipe), 1905                         Barry Kramer, Audrey Hepburn and Alfred H. Barr Jr. with a Picasso, 1957
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου