Σελίδες

Alphabetarion # Airplane | Charles Bukowski

Alice White wearing an aeroplane hat, 1930′s


“I heard an airplane passing overhead. I wished I was on it.” 
Charles Bukowski


Alice White, 1904-1983 was an American film actress. 
Her career spanned late silent films and early sound films.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου