Σελίδες

Human Relations | Anton Chekhov (1888)

"There should be more sincerity and heart in human relations, more silence and simplicity in our interactions.
Be rude when you’re angry, laugh when something is funny, and answer when you’re asked." 


Anton Chekhov, Letter to his brother, A.P. Chekhov, Oct. 13, 1888


Also:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου