Σελίδες

Cloud Piece | Yoko Ono, 1963

Edward Steichen, The Blue Sky, Long Island, New York, 1923


Imagine the clouds dripping.
Dig a hole in your garden to
put them in.

1963 Spring


Cloud Piece (1963) by Yoko Ono from Grapefruit, First Edition, 1964


Also: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου