Το βάρος των λέξεων | Franz Hessel (1927)"Στην αρχαιότητα υπήρχε κάτι που ονομαζόταν βάρος της λέξης.  Οι μακρές ή βραχείες συλλαβές ορίζονταν από την ελαφρότητα ή τη βαρύτητά τους.
Η ποσότητα ήταν ο κανόνας. Σήμερα η τήρησή του είναι προαιρετική, όπως τόσα άλλα που κάποτε αποτελούσαν αρχή. Μετράμε και τονίζουμε. 'Ο, τι
μπορεί να αφαιρεθεί, είτε πρόκειται για αριθμούς είτε για έννοιες, οι θνητοί το απώθησαν. Μερικές φορές σκέφτομαι πως θα ήμασταν σε καλύτερη
κατάσταση αν διατηρούσαμε ακόμα την ποσότητα των συλλαβών, όχι μόνο στον έμμετρο λόγο, αλλά και στο κράτος, την εκκλησία, την οικονομία,
ακόμα και στα συναισθήματα μας. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι λέξεις είναι άδειες· χωρίς σημασία. Δεν είναι ο
ήχος τους γεμάτος περιεχόμενο; Οι λέξεις είναι μαγικές, και όποιος τις μεταφέρει πρέπει να γνωρίζει την επικινδυνότητα και την ευσπλαχνία τους.
'Οποιος μνημονεύει λέξεις καλεί πνεύματα."


Franz Hessel, Απόκρυφο Βερολίνο, 1927 
μτφ: Απόστολος Στραγαλινός


Also: 


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...