Σελίδες

Alphabetarion # The truth / a walk around the lake | Wallace Stevens

Loch Katrine, 1844


"Perhaps the truth depends on a walk around the lake."

Wallace Stevens, It Must Be Abstract, 1942

Also:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου