Σελίδες

Caryatids / Crayon Drawings | Amedeo Modigliani 1910-1917

Amedeo Modigliani, Kneeling Blue Caryatid, 1911                                                                Amedeo Modigliani, Male Caryatid
Amedeo Modigliani, Female Head,  1911                                                        Amedeo Modigliani, Blue Caryatid II
Amedeo Modigliani, Seated Nude                                                           Amedeo Modigliani, Seated Nude, 1917
Amedeo Modigliani, Woman Reclining on a Bed, Anna Akhmatova,  1911
Amedeo Modigliani, Anna Akhmatova as Acrobat, 1911                                         Amedeo Modigliani, Anna Akhmatova 
Amedeo Modigliani, Head of a Woman                                                   Amedeo Modigliani, Standing Nude in Profile with Lighted Candle, 1911
Amedeo Modigliani, Cariatide Hermaphrodite, 1911                                                Amedeo Modigliani,  Cariatide  
Amedeo Modigliani , Cariatide, 1910-11                                          Caryatid Seated on Plinth with Lighted Candles n.d  
Amedeo Modigliani, Female Nude in Profile, Frontal View, Arms Folded [with Necklace] 1911                           Amedeo Modigliani, Face with Chignon
Amedeo Modigliani, Caryatid, Frontal View, c.1911


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου