Σελίδες

Waves | Louise Bourgeois / Gustave Flaubert

 Louise Bourgeois, Waves, 1944


“I tried to discover, in the rumor of forests and waves, words that other men could 
not hear, and I pricked up my ears to listen to the revelation of their harmony.” 

 Gustave Flaubert, November, 1842

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου