Σελίδες

Periplus | Haris Kalligas, 1979

Monemvasia, Lakonia, Greece


                                                                                                                                                              II. Goulas *

                                                                                            The birds' wings
                                                                                            waves
                                                                                            that beat on our ears
                                                                                            on the rock


                                                                                                                                                                III. Field Work

                                                                                             Myths
                                                                                             grow from the earth
                                                                                             bedrizzled
                                                                                             with the wildflowers
                                                                                             sea smell of the air.
                                                                                             Ghosts appear at noon
                                                                                             light turning into
                                                                                             dense lowering cloud
                                                                                             weight on the earth insupportable.
                                                                                             Along with fragrances,
                                                                                             the stones beginning to sprout
                                                                                             pour out of the houses
                                                                                             their potent and restless shadows
                                                                                             that move the stillness slowly.

                                                                                             The birds
                                                                                             come back in the evening.

                                                                                                                                                                       [...]


                                                                                              Periplus, Minoa Akra *, Haris Kalligas, 1979
                                                                                              tr. Alan L. Boegehold 


* Monemvasia, Lakonia, Greece in ancient times it was called "Minoa Akra" / “Άκρα Μίνωα” 
as described in Pausanias (c. AD 110 - c. 180) Description of Greece.

Frederick de Witt, Monemvasia Map, 1680


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου