Σελίδες

J[A-Z]Z / p1ck ( Bird and Diz | Charlie Parker & Dizzy Gillespie, 1952

design David Stone Martin 

Charlie Parker & Dizzy Gillespie, An Oscar For Treadwell, 1950 


Recorded on June 6, 1950 in New York City.

It is the final collaborative studio recording by Parker and Gillespie.

The album was originally issued in 10" format as a collection of 78 rpm singles on Clef Records.


Charlie Parker - saxophone
Curley Russell - bass  
Buddy Rich - drums 
Thelonious Monk - piano  
Dizzy Gillespie - trumpet  
Tommy Turk - trombone


Duncan Schmidt, Charlie Parker (left) and Dizzy Gillespie in 1950


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου