Σελίδες

Conscious Intention | William S. Burroughs / Nikos Economopoulos

Nikos Economopoulos, Eastern Anatolia, Town of Erzurum, 1988


"If everyone is to be made responsible for everything they do, you
must extend responsibility beyond the level of conscious intention." 

 William S. Burroughs


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου