Σελίδες

The Dream Keeper | Langston Hughes

 Langston Hughes and Dorothy West traveling to Russia, 1933


                                                                “Bring me all of your dreams,
                                                                          You dreamer,
                                                                          Bring me all your
                                                                          Heart melodies
                                                                          That I may wrap them
                                                                          In a blue cloud-cloth
                                                                          Away from the too-rough fingers
                                                                          Of the world.”

                                                               

Also: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου