Σελίδες

Nudes on beach | Herbert Matter (1940)

Herbert Matter, Driftwood II, Mercedes Matter, 1940
Herbert Matter, Driftwood I, Mercedes Matter, 1940
Herbert Matter, Mercedes, Nude, 1940                                                Herbert Matter, Nude,1940
Herbert Matter, Mercedes, Provincetown, 1940
Herbert Matter, Mercedes, Princetown, 1940
Herbert Matter, Mercedes, Princetown, 1940
Herbert Matter, Nude in Reeds, 1940                                                Herbert Matter, Nude on beach with shadow 1940
Herbert Matter, Nude on beach with shadow 1940
Herbert Matter, Mercedes, 1940                                            Herbert Matter, Mercedes, Nude in Net, 1940
Herbert Matter, Mercedes, Nude in Net, 1940
Herbert Matter, Mercedes, Nude in Net, 1940
Herbert Matter, Mercedes, Nude in Net, 1940


~
Herbert Matter (1907 – 1984) was a Swiss-born American photographer and graphic designer known for his pioneering use of 
photomontage in commercial art. The designer’s innovative and experimental work helped shape the vocabulary of 20th-century graphic design.
1 σχόλιο: