Σελίδες

A Sad Child | Margaret AtwoodNikolaos Lytras, The Milk, 1917


                                                                                                       You're sad because you're sad.
                                                                                                       It's psychic. It's the age. It's chemical.
                                                                                                       Go see a shrink or take a pill,
                                                                                                       or hug your sadness like an eyeless doll
                                                                                                       you need to sleep.

                                                                                                       Well, all children are sad
                                                                                                       but some get over it.
                                                                                                       Count your blessings. Better than that,
                                                                                                       buy a hat. Buy a coat or pet.
                                                                                                       Take up dancing to forget.

                                                                                                       Forget what?
                                                                                                       Your sadness, your shadow,
                                                                                                      whatever it was that was done to you
                                                                                                      the day of the lawn party
                                                                                                      when you came inside flushed with the sun,
                                                                                                      your mouth sulky with sugar,
                                                                                                      in your new dress with the ribbon
                                                                                                      and the ice-cream smear,
                                                                                                      and said to yourself in the bathroom,
                                                                                                      I am not the favourite child 

                                                                                                      My darling, when it comes
                                                                                                      right down to it
                                                                                                     and the light fails and the fog rolls in
                                                                                                     and you're trapped in your overturned body
                                                                                                     under a blanket or burning car,

                                                                                                     and the red flame is seeping out of you
                                                                                                     and igniting the tarmac beside your head
                                                                                                     or else the floor, or else the pillow,
                                                                                                     none of us is;
                                                                                                     or else we all are.


                                                                                                     Margaret Atwood

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου