Σελίδες

Memory laboratory | Marcel Proust


"We are able to find everything in our memory, which is like a dispensary or chemical laboratory 
in which chance steers our hand sometimes to a soothing drug and sometimes to a dangerous poison."


 Marcel Proust


Also: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου