Σελίδες

Alphabetarion # Faith | J.M. Barrie

Bill Owens, Kiss Me. Kiss Me, 1974


“The reason birds can fly and we can’t is simply because 
they have perfect faith, for to have faith is to have wings.” 


 J.M. Barrie, The Little White Bird, 1902


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου