Σελίδες

Stereosc2pe + | Shooting game / Gilles Deleuze / Jean-Paul Sartre

Gilles Deleuze and Jacqueline Duhême, Paris, 1955


“If you’re trapped in the dream of the Other, you’re fucked.” 

 Gilles Deleuze

Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre, Porte d’Orléans fairgrounds, Paris, 1929


“Words are loaded pistols.” 

Jean-Paul SartreAlso:Bang Bang

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου