Σελίδες

Jean Hugo & Pierre Colle playing chess | Jean Cocteau

Jean Cocteau (1889-1963), Jean Hugo and Pierre Colle playing chess

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου