Σελίδες

Peri/od/ical: The Record Changer: The Legendary Jazz and Record Magazine from the 1940s and 1950s

The Record Changer, February 1947                                            The Record Changer, February 1952
The Record changer, March 1945                                    The Record changer, July-August 1951
The Record Changer, September 1949                                                      The Record Changer, January 1947   
The Record Changer, December 1949                                              The Record Changer,  December 1947

The Record Changer, March 1947                    The Record Changer, October 1947
  The Record Changer, March 1953                                              The Record Changer, December 1946
The Record Changer, October 1952                                        The Record Changer, March 1952
The Record Changer, July 1947                                       The Record Changer, December 1948
The Record Changer, May 1952                                                 The Record Changer, Nobember 1950
 The Record Changer, October 1948                                          The Record Changer, September 1948
 The Record Changer, January 1957                                                   The Record Changer, February 1952
 The Record Changer, September 1946                                        The Record Changer, July 1946
The Record Changer, September 1953                                          The Record Changer, February 1956
The Record Changer, June 1949                                          The Record Changer, August 1949
The Record Changer, April 1956                                          The Record Changer, February 1948 

* The magazine existed from 1942 to 1957

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου