Σελίδες

Tired | Langston Hughes, 1931-41

Wang Nigde, 2009


I am so tired of waiting,
Aren't you,
For the world to become good
And beautiful and kind?
Let us take a knife
And cut the world in two-
And see what worms are eating
At the rind.


Langston Hughes, Tired, 1931-41Also:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου