Σελίδες

Chance | Charles Bukowski, 1978"You realize how many people there are on this earth without a chance? 
Because of where and how they were born? Because they had no education? 
 Because they never had anything and never will have and nobody gives a fuck."
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου