Σελίδες

Summer afternoon | Henry James

Coney Island, 1905
Girls exploring the rock pools at Cameron Bay, 1909 
Belgium, 1950
Alexis Delcroix,  Les Jeunes Pecheuses (Young Fisherwomen), 1934


“Summer afternoon—summer afternoon; to me those have always been
the two most beautiful words in the English language.”

Henry James


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου