Σελίδες

Alphabetarion # Mirror / Tennessee Williams

Wingate Paine, Untitled, 1964-1965

“There comes a time when you look into the mirror and you realize that
what you see is all that you will ever be. And then you accept it.
Or you kill yourself. Or you stop looking in mirrors.”

Tennessee Williams


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου