Σελίδες

Cafe de Flore, Paris | Robert Doisneau / Robert Capa / Dennis Stock / Willy Ronis / Paul Almasy / Jeanloup Sieff, 1930-75

Robert Doisneau, Cafe De Flore, 1949                                      Paul Almasy, Paris, 1966


The Café de Flore, at the corner of Boulevard Saint-Germain and Rue St. Benoit, in the 6th arrondissement, is one of the oldest 
and the most prestigious coffeehouses in Paris. The name is taken from a sculpture of Flora, goddess of flowers and the season of 
spring in Roman mythology, located on the opposite side of the boulevard. The Café de Flore opened early in the Third Republic, 
in 1885


Jeanloup Sieff, Café de Flore, 1975                                                Robert Doisneau, Café de Flore, 1945
Paul Almasy, Café de Flore, 1960s                                                Robert Capa, Cafe de Flore, Paris,1952
Boris Lipnitzki, Paris 1959                                         Léon Herschtritt, At the café de Flore, Paris 1960 
Cafe de Flore, Paris, 1949                                                      Dennis Stock, Cafe de Flore, Paris, 1958
Ed van der Elsken, Café de Flore, Paris 1953                                   Robert Capa, Cafe de Flore, Paris, 1952
Christer Stromholm, Cafe de Flore, Paris, 1949                                  Dennis Stock, Cafe de Flore, Paris, 1970
Willy Ronis, Paris, 1946

Cafe de Flore, Paris, 1930Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου