Σελίδες

Alphabetarion # Halloween / Jack-O'-Lantern | Yvonne Craig / Mia Farrow / Vampira / Barbara Eden / Rita Hayworth / Veronica Lake / Shirley MacLaine

Yvonne Craig as Batgirl, 1960’s                                            Mia Farrow in Rosemary's Baby
Vampira, 1954                                                                    Barbara Eden
Publicity photo from the television program The Munsters for Halloween.
Al Lewis (Grandpa), Beverley Owen (Marilyn), and Fred Gwynne (Herman Munster)
Pinky Tomlin and Rita Cansino ( Rita Hayworth), Halloween party, 1936
Alfred Hitchcock with a Skull and a Glass                                Alfred Hitchcock Presents,  1958

Shirley MacLaine in Artists and Models (1955)                                      Veronica Lake as Jennifer / I Married a Witch - René Clair (1942)

1 σχόλιο: