Σελίδες

A Drinking Song | W.B. Yeats, 1910

Divided Heaven, dir. Konrad Wolf, 1964


Wine comes in at the mouth
And love comes in at the eye;
That's all we shall know for truth
Before we grow old and die.
I lift the glass to my mouth,
I look at you, and I sigh.


William Butler Yeats, A Drinking Song, 
The Green Helmet and Other Poems, 1910 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου