Σελίδες

Peri/od/ical: Sciences et Voyages | magazine (1919-1926) / Part 1

1919                                                                                      1920 
1920                                                                                     1920
1920                                                                                    1920
1923                                                                                  1924
1923                                                                              1924
1924                                                                              1924
1925                                                                                 1925
1925                                                                               1925
1925                                                                                1925
1925                                                                           1925
1926                                                                  1926

Sciences et Voyages 
was a magazine aimed at older children, it focused on new inventions and travel to exotic places. 
The first issue appeared in 1919, and with a break during the Second World War was published 
until 1971.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου