Σελίδες

Boy with straw toys | Peter Stackpole (1956)

Peter Stackpole, A boy standing in a house he is making out of straws, 1956
A boy sitting in a room full of toys, such as a rocket ship, a man tipping a hat, a sailboat,
a ferris wheel, a goat, a house, a hat, a truck, and a windmill all made out of straw, 1956


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου