Σελίδες

Stereosc2pe + | The presence of mind | G.K. Chesterton / Bastian Kalous / Bohdan Holomicek

Bastian Kalous

“I am not absentminded. It is the presence of mind that 
makes me unaware of everything else.”

G.K. Chesterton, 1874-1936

 Bohdan Holomicek    

      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου