Σελίδες

Forgetting | Vahan Tekeyan (1940)

Karl Struss, On the Campagna, Rome, 1925


“Forgetting. Yes. I will forget it all.
One after the other. The roads I crossed.
The roads I did not. Everything that happened.
And everything that did not.”

Vahan Tekeyan, Forgetting (1940)


              Toni Schneiders, Landscape with road in Kärnten, 1957          


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου