Σελίδες

stereosc2pe + | Venise & Florence / Vincenzo Balocchi

Vincenzo Balocchi, Venise, 1940                                         Vincenzo Balocchi, Florence, 1938


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου