Σελίδες

Notebook | Samuel Beckett, 1951''I write about myself with the same pencil and in the same exercise book as about him.
It is no longer I, but another whose life is just beginning.''

Samuel Beckett, Malone Dies, 1951

Samuel Beckett’s notebook


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου