Σελίδες

Stereosc2pe + | Walking | Pablo Picasso, 1901

                   Pablo Picasso, Couple walking, 1901                 Pablo Picasso, Woman on the street, 1901


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου