Σελίδες

Peri/od/ical: Films and Filming (1959-1976)

Films and Filming (April 1966)                                                            Films and Filming (1968) Lo straniero (Luchino Visconti)
Monica Vitti - Modesty Blaise                                            Marcello Mastroianni and Anna Karina  
                               Films and Filming (April 1963)                                        Films and Filming (March1970)       
                                  Zabriskie Point - Michelangelo Antonioni                   What Ever Happened to Baby Jane? - Robert Aldrich                                                  
 Films and Filming (1975)                                                              Films and Filming (1972)
The Passenger - Michelangelo Antonioni                                        A Clockwork Orange - Stanley Kubrick
Films and Filming (1967)                                                            Films and Filming (1960)   
Blow-Up - Michelangelo Antonioni                                               The Fugitive Kind - Sidney Lumet
 Films and Filming (1960)                                                                            Films and Filming (1976)  
Purple Noon - René Clément                                                     The Man Who Fell to Earth - Nicolas Roeg
 Films and Filming (1959) James Cagney                                            Films and Filming (1962) 
Shake Hands with the Devil - Michael Anderson                               Léon Morin, prêtre, Jean-Pierre Melville

Also:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου