Σελίδες

Football / II | Photos by Bill Brandt / Pedro Luis Raota / Georg Oddner / Jecko Vassilev / Gordon W. Gahan

Pedro Luis Raota   
Boys playing football in a playground, 1954
Football, 1930s
   Georg Oddner, Malmö, 1952
Jecko Vassilev, Bulgaria, 1971  
London, 1950   
 Bill Brandt, Sheffield, 1950
A group of schoolboys playing football on roller-skates at Smeed Road, East London, 1931
 Herbert Hoffmann, 1931 / Published by: 'Berliner Morgenpost'
East End, London, 1926-1927
Gordon W. Gahan, Nazaré, Portugal, 1967

Mr. and Mrs. Woodman | Man Ray / Vladimir Nabokov

“There is nothing softer than your heart.” 
 Vladimir Nabokov, Pnin, 1957

Man Ray, Mr and Mrs Woodman, 1947


Billiard Players (1876 -1933)

Louis Noël van LintThe Billiard Players, 1933
František Tichý,  Billiard players, 1932
James Ensor, Napoleon Playing Billiards, 1903
Charles Edouard Boutibonne (1816-1897)
Honore Daumier, Billiard Players (The Drinker)  
Gustave Caillebotte, Billiards, 1876
 Edgar Degas, Billiard Room at Menil Hubert, 1892
 Cornelis Vreedenburgh, The Bar Of Jan Hamdorff
Paul Gauguin, At the Cafe, 1888   
Vincent van Gogh, The Night Cafe, 1888
Milton Avery, Pool player, 1954
Peri/od/ical: Jazz Journal / Fifties and Sixties Covers

Jazz journal, Sidney Bechet, September 1956                              Louis Armstrong, Trummy Young, August 1957 
Jazz Journal, Memphis Slim, August 1964                               Jazz Journal, Thomas "Fats" Waller, May 1954
Jazz Journal, Gerry Mulligan, May 1957                                    Jazz Journal, Art Tatum, August 1966
Jazz Journal, February 1965                      Jazz Journal, October 1967
Jazz Journal, August 1965                                                         Jazz Journal, July 1967
Jazz Journal, Sarah Vaughan, January 1960                             Jazz Journal, Alice Babs, August 1968
   Jazz Journal,  Dave Brubeck, February 1961                     Jazz Journal, Lionel Hampton, November 1961
 Jazz Journal, Count Basie, July 1969                                    Jazz Journal, December 1959
Jazz Journal, March 1960                                         Jazz Journal, November 1965
Jazz Journal, August 1969                                Jazz Journal, March 1967