Σελίδες

That tree | Anton Chekhov, 1901
“Do you see that tree? It is dead but it still sways in the wind with the others.
I think it would be like that with me. That if I died I would still be part of life
in one way or another.”


Anton Chekhov, The Three Sisters (play), 1901

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου