Σελίδες

In The Good Old Summertime | Stan & Ollie (1930)
Below Zero (1930)
Director: James Parrott
In the Good Old Summertime (1902)
Music by George Evans / Lyrics by Ren Shields 
Sung by Oliver Hardy and Stan Laurel, with Hardy on bass violin and Laurel on piano


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου