Σελίδες

Details from the scrapbook | Anne Sexton, 1948-49

“I think it is time that I put on paper some of my feelings.” 
Anne Sexton

Sexton Scrapbook, Virginia Beach, Va 1948-49 : Details from the scrapbook of Anne Sexton, 
which chronicles her elopement in the summer of 1948. She was 19 years old.

Images  Anne Sexton.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου