Σελίδες

Nymphs / Sunnyside | Charlie Chaplin, 1919Sunnyside is a 1919 short silent film 
written, directed and starring Charlie Chaplin.

Critics have long argued as to whether the final scene is real or a dream.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου